Các trường đại học Canada

Trường đại học Yorkville

Yorkville University là trường đại học tư thục lớn nhất trên toàn Canada, được công nhận bởi Bộ Giáo dục...

Trường Đại học Windsor

Đại học Windsor (UWindsor) là trường Đại học toàn diện (Comprehensive University)...