Visa là giấy phép để bạn xuất trình trước Cơ quan xuất nhập cảnh Hoa Kỳ và xin nhập cảnh vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Viên chức Lãnh sự cấp visa cho đương đơn dựa theo Luật Di trú Hoa Kỳ và căn cứ vào mục đích chuyến đi sẽ cấp các loại Visa phù hợp. Ở đây chúng tôi xin trích dẫn loại Visa sinh viên cho các bạn đang có nguyện vọng du học:

1. Mô tả chi tiết về các loại visa

 Mô tả chi tiết về loại visa

Miêu tả

Loại visa

Mục đích tới Hoa Kỳ

Hạn chế

Thời hạn được phép ở Hoa Kỳ

Sinh viên đại học.

F1

Bạn dự định sẽ theo học một trong các chương trình sau:

·  Đại học

· Trung học phổ thông

· Cơ sở ngôn ngữ học

Bạn không được phép làm việc bên ngoài trường học; Nếu làm việc trong trường học, không được phép làm quá 20 giờ/tuần trong năm học.

Thời hạn trên mẫu I-20 cộng thêm 30 ngày trước khi chương trình bắt đầu và 60 ngày sau khi chương trình kết thúc.

Người phụ thuộc (vợ/chồng hoặc con dưới 21 tuổi).

F2

Bạn sẽ sống cùng với đương đơn chính mang visa F1.

Không được phép làm việc ở Hoa Kỳ. 

Sinh viên học nghề.

M1

Bạn dự định theo học một khoá đào tạo nghề hoặc theo học tại các cơ sở đào tạo khác đã được chính phủ Hoa Kỳ công nhận.

 

Thời hạn trên mẫu I-20 cộng thêm 30 ngày nhưng gộp lại không được quá 1 năm.

Người phụ thuộc (vợ/chồng hoặc con dưới 21 tuổi).

M2

Bạn sẽ sống cùng với đương đơn chính mang visa M1.

Không được phép làm việc ở Hoa Kỳ.

 

2. Cách thức và các giấy tờ xin visa 

-  Thư chấp thuận để bạn trở thành sinh viên toàn thời gian tại một cơ sở đào tạo đã được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận. Cơ sở đó sẽ cấp cho bạn một mẫu I-20 có số SEVIS (Hệ thống quản lý Thông tin Sinh viên và Khách trao đổi).

-  Chuẩn bị phù hợp về mặt học vấn, được thể hiện qua học bạ, để chuẩn bị cho khóa học mà bạn dự định sẽ theo học.

-  Khả năng tiếng Anh phù hợp hoặc bằng chứng nhà trường sẽ đào tạo thêm tiếng Anh cho bạn.

-  Nguồn tài chính sẵn có cho năm học đầu tiên. Ngoài ra bạn phải thuyết phục được viên chức lãnh sự rằng bạn cũng sẽ có sẵn nguồn tài chính đầy đủ cho các năm học tiếp theo, trừ khi có chuyện bất thường.  Sau đây là ví dụ về những giấy tờ tài chính có thể được chấp nhận: thư trao học bổng, tiền thưởng hoặc trợ giúp tài chính từ trường mà bạn sẽ theo học; hồ sơ kinh doanh của gia đình, hoá đơn thuế, hồ sơ nhà đất, hoặc sổ tiết kiệm.  Giấy xác nhận của ngân hàng không được coi là giấy tờ tài chính.

-  Ràng buộc chặt chẽ với đất nước nơi bạn xin visa.

-  Các dấu hiệu cho thấy bạn sẽ rời Hoa Kỳ sau khi kết thúc khoá học.

Các giấy tờ cần có

Mỗi đương đơn phải cung cấp:

-  Hộ chiếu còn hạn sử dụng.

-  Trang xác nhận của Đơn xin visa điện tử (DS-160).

-  Ảnh cỡ 5cm x 5cm nền màu trắng mới chụp trong vòng sáu tháng, lộ rõ hai tai.

-  Bằng chứng nộp phí xét đơn.

-  Bằng chứng nộp phí SEVIS.

Lưu ý: Những người được nhận học bổng Fulbright hoặc học bổng của Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) cùng vợ/chồng hoặc con cái không phải nộp phí xét đơn visa hoặc phí SEVIS.

-  Mẫu I-20 do tổ chức bảo trợ đã được Chính phủ Hoa Kỳ phê chuẩn cấp cho từng đương đơn.

-  Giấy tờ hậu thuẫn cho đơn xin visa của bạn bao gồm các giấy tờ cá nhân, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính, giấy tờ học tập hoặc các giấy tờ bảo lãnh (Nếu có).