Từ ngày 1/1/2007 đến nay tất cả các thí sinh muốn sang Đức du học trước tiên phải nộp hồ sơ tại Bộ phận kiểm tra học vấn (viết tắt là APS). Sau khi việc xét hồ sơ kết thúc và đã được nhân viên của APS phỏng vấn, thí sinh sẽ được nhận một chứng chỉ. Với chứng chỉ này thí sinh có thể đăng ký học tại một trường đại học tại Đức. Chứng chỉ APS là điều kiện để xét hồ sơ xin học, xin cấp thị thực đi học tiếng, học dự bị đại học hoặc học đại học tại Đức.

Sau khi đã có chứng chỉ APS, việc tiếp theo cần làm đó là chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu có giá trị;
 • 02 ảnh thẻ
 • 02 bản Đơn xin thị thực dài hạn khai đầy đủ

Những giấy tờ sau cần nộp bản gốc và 02 bản photo (bản photo cần được soạn thành hai bộ hồ sơ đầy đủ). Sau khi hồ sơ được xét duyệt xong, đương đơn sẽ nhận lại các bản gốc. Tất cả những giấy tờ không bằng tiếng Đức cần nộp kèm bản dịch (trừ những giấy tờ bằng tiếng Anh). Đương đơn cần sắp xếp các bộ hồ sơ theo thứ tự sau đây:

 • Giấy báo nhập học (có điều kiện) của một trường đại học Đức hoặc;
 • Giấy chứng nhận đã xin nhập học hoặc;
 • “Thông báo cuối cùng” của ASSIST hoặc;
 • Giấy chứng nhận đã đăng ký một suất học hoặc;
 • Giấy báo dự kỳ thi đầu vào của một trường dự bị đại học;
 • Trường hợp cần thiết nộp thêm chứng nhận đã đăng ký học một khóa tiếng Đức để chuẩn bị học đại học;
 • Chứng chỉ hoặc chứng nhận của APS 
 • Lý lịch theo trình tự thời gian liên tục: đặc biệt phải trình bày quá trình đào tạo hoặc nghề nghiệp cho đến nay;
 • Một bài luận thể hiện mục đích học tập và kế hoạch tương lai
 • Trình độ ngoại ngữ: Chứng minh trình độ hiện có đối với ngôn ngữ dùng trong giảng dạy: Ít nhất tương đương với bậc B1 theo Khung tham chiếu chung về ngôn ngữ của châu Âu, nếu giấy nhập học không nêu việc có đầy đủ trình độ ngôn ngữ là điều kiện để nhập học. Quý vị có thể thi bậc B1 tại Viện Goethe. Lưu ý: Để theo học các khóa học tiếng trước khi học đại học, cũng phải có trình độ tiếng Đức ít nhất là bậc A2;
 • Chứng minh khả năng tài chính: Phải có bằng chứng về khả năng tài chính cho một năm ăn ở, sinh hoạt là 10.236 Euro.
 • Học bổng trong trường hợp nhận được học bổng bên Đức: Văn bản chứng nhận cấp học bổng với mức học bổng đủ cao.

Lưu ý quan trọng:

 • Trong từng trường hợp, phòng Thị thực có thể yêu cầu đương đơn nộp thêm những giấy tờ khác để ra quyết định cuối cùng về đơn xin thị thực;
 • Chứng nhận có bảo hiểm y tế cho khoảng thời hạn của thị thực. Phải xuất trình chứng nhận này nếu thị thực có thể được cấp. Phòng thị thực sẽ thông báo bằng điện thoại cho đương đơn.