Lý do học tập tại ICM?

Hơn 2000 sinh viên quốc tế lựa chọn học tập tại ICM để chuyển tiếp vào đại học Manitoba

Tại ICM,bạn sẽ có nhiều lợi ích từ:

+Chương trình học do trường Đại học thiết kế và do các giảng viên chất lượng của trường giảng dạy

+Trải nghiệm cơ sở học tập của trường Đại Học Manitoba

+Lớp học với số lượng học viên ít hơn cho phép sinh viên có thời gian trao đổi với giảng viên nhiều hơn

+Sử dụng cơ sở vật chất và dịch vụ của trường Đại học bao gồm thư viện,phòng máy tính,trung tâm thể thao giải trí,ký túc xá và dịch vụ y tế

+Hỗ trợ cá nhân và học thuật giúp bạn đạt được mục tiêu của mình

+Giá trị về kinh tế bở vì mức học phí của ICM khác cạnh tranh với nhiều trường Đại học Canada

ICM cung cấp nhiều chương trình chuyển tiếp vào

+Nông nghiệp

+Nghệ thuật

+Kinh doanh

+Kỹ thuật

+Môi trường,Trái Đất,và Tài nguyên

+Khoa học

Chương trình chuyển tiếp tại ICM

CHương trình

Bậc học

Chi tiết chương trình

UTP giai đoạn I

Dự bị Đại học

Chương trình này được thiết kế cho sinh viên chưa đáp ứng được điều kiện để vào thẳng chương trình tương đương năm nhất bậc Đại học (UTP giai đoạn II)

Học sinh cần hoàn thành 8 môn học trong 2 học kỳ (mỗi học kỳ 4 môn)

UTP giai đoạn II

Đại Học

Chương trình tương đương năm nhất bậc Đại học

Học sinh cần hoàn thành 10 môn ( tương đương 30 tín chỉ) với điểm trung bình GPA theo yêu cầu được chyển tiếp vào năm hai Đại học Manitoba

Chương trình thông thường kéo dài trong 3 kỳ học.Nếu học sinh không đạt đủ điểm  trung bình GPA cần thiết để chuyển tiếp vào năm Hai,học sinh có thể tiếp tục học tại ICM để cải thiện số điểm còn thấp

 

Yêu cầu tuyển sinh

Chứng chỉ Anh ngữ

Nhập học trực tiếp (UTP giai đoạn I hoặc II)

Nhập học UTP giai đoạn I hoặc UTP giai đoạn II kèm tiếng Anh

IELTS

5.5 hoặc không có kỹ năng nào dưới 5.0

5.0 không có kỹ năng nào dưới 4.5

TOEFL Computer/paper/iBT

196/525/69

172/500/60

GCE Levels (Tiếng Anh ngôn ngữ đầu tiên)

C

D

Bằng tú tài quốc tế (IB)

Standard 5 hoặc Higher 4

Standard 4 hoặc Higher 3

 

Yêu cầu học tập

 

UTP giai đoạn I

UTp Giai đoạn II

UTP giai đoạn II (Kỹ thuật)

Việt Nam

Hoàn thành lớp 11 với điểm trung bình tối thiểu 6.0 của 4 môn chính

Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình tối thiểu 6.0 của 4 môn học chính

Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình 7.5 trong đó Toán,Hoá,Vật lý không thấp hơn 7.0

General Certificate of Education (GCE)

GCE O levels với điểm đạt của 3 môn học chính

GCE A level với điểm D của 2 môn học chính hoặc GCE AS level với điểm D của 4 môn học chính

GCE level trong đó Toán,Hóa,Vật Lý khoogn thấp hơn điểm C

Bằng tú tài quốc tế (IB)

Bằng tú tài quốc tế với điểm tối thiểu 18

Bằng tú tài quốc tế với điểm tối thiểu 22

Điểm trung bình của 3 môn Toán,Hóa,Lý đạt level 5 và không có môn nào dưới level 4

 

Học phí

-Chương trình dự bị (2 học kỳ): C$ 16,551

-Chương trình Đại học(3 học kỳ): C$17,315

-Chương trình tổng hợp (chỉ tính học phí tiếng Anh) (1 học kỳ) : C$ 5,126

Học bổng: 01 học bổng giá trị C$5,500 mỗi học kỳ