Thông tin chung về New Zealand

New Zealand  là một hòn đảo tại Tây Nam Pacific Ocean, gồm 2 đảo chính: đảo Bắc và đảo Nam.

 

Tham khảo:

 1. Lịch sử New Zealand 
 2. Chính trị New Zealand 
 3. Quốc phòng New Zealand 
 4. Môi trường thiên nhiên New Zealand 
 5. Địa lý New_Zealand 
 6. Khí hậu New_Zealand 
 7. Sinh thái đa dạng tại New Zealand 
 8. Kinh tế New_Zealand 
 9. Ngôn ngữ tại New_Zealand 
 10. Nến giáo dục New_Zealand 
 11. Tôn giáo tại New_Zealand 
 12. Nghệ thuật  New_Zealand 
 13. Văn hóa New_Zealand 
 14. Văn học New_Zealand 
 15. Thể thao New_Zealand 
 16. Nền âm nhạc New_Zealand 

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết