𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝑠𝑎́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎̣𝑝 𝑐ℎ𝑖́ 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝐹𝑜𝑟𝑏𝑒𝑠, 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑦 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑀𝐵𝐴 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛 𝑖́𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 50% 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑏𝑎̣̂𝑐 𝑐𝑢̛̉ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛. 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑀𝐵𝐴 𝑡𝑎̣𝑖 𝐺𝑜𝑛𝑧𝑎𝑔𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑣𝑒́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎̆̉𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 đ𝑖̉𝑛ℎ 𝑐𝑎𝑜 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝.

Chương trình Thạc sĩ quản trị Kinh Doanh (MBA) của Gonzaga được thành lập năm 1961, đã tạo ra những lãnh đạo kinh doanh xuất sắc trong hơn 60 năm và có mạng lưới cựu sinh viên khắp thế giới mang đến cơ hội mở rộng các mối quan hệ và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên đang theo học tại đại học Gonzaga.

Đẳng cấp của Đại học Gonzaga

 • #83 Trường Đại Học Quốc Gia
 • #84 Trường đào tạo Kinh Doanh tốt nhất tại Mỹ được chứng nhận AACSB
 • #31 Trường đào tạo ngành Kế Toán tốt nhất tại Mỹ
 • #34 Trường đào tạo ngành Tài chính tốt nhất tại Mỹ

 

 

Chương trình MBA top rank tại Đại học Gonzaga

 • Chương trình được chứng nhận kiểm định chất lượng bởi tổ chức AACSB
 • #50 Chương trình MBA tốt nhất Hoa Kỳ
 • #29 Chương trình MBA tốt nhất thế giới
 • #6 Chương trình Thạc sĩ ngành Business management
 • #15 Chương trình Thạc sĩ ngành Khởi Nghiệp
 • #26 Chương trình Thạc sĩ ngành Kế Toán -> Tỷ lệ sinh viên của Gonzaga vượt qua bài kiểm tra CPA lần thử đầu tiên là 82.4% - cao thứ hạng 10 tại Mỹ và thứ nhất tại Bờ Tây.
 • #31 Chương trình thạc sĩ ngành Tài chính
 • Chương trình đào tạo linh hoạt, 1/3 thời lượng các môn học của sinh viên là các môn tự chọn, giúp sinh viên có thể linh hoạt chọn lựa theo đuổi bằng MBA tổng quát hoặc tập trung vào Quản lý dự án hoặc Tài chính.

Lợi thế chương trình vượt trội

 • Cơ hội xây dựng mối quan hệ mới thông qua các chương trình
 • Sỉ số lớp nhỏ, tỷ lệ sinh viên: giảng viên là 5:1
 • 40% sinh viên sau khi tốt nghiêp MBA tại Gonzaga được tăng lương từ 25.000 USD – 50.000 USD trong vòng 5 năm sau tốt nghiệp.
 • 74% sinh viên được tăng lương sau khi tốt nghiệp hoặc trong thời gian đang theo học chương trình MBA tại Đại Học Gonzaga.

Yêu cầu đầu vào

 • GPA từ 3.0
 • IELTS 6.5 hoặc TOEFL, ITEP, DET tương đương
 • Miễn GMAT/GRE

Các bạn sinh viên quan tâm chương trình MBA vui lòng liên hệ Sao Việt để được tư vấn nhé!