Hệ thống giáo dục Canada bao gồm các trường công lập và tư thục từ mẫu giáo đến cao đẳng. Ở cấp đại học, hầu hết các trường đều là công lập. Vì thế chất lượng giáo dục trên khắp đất nước đều ngang bằng nhau.

Nhìn chung, năm học bắt đầu từ tháng 9 tới tháng 6. Học sinh vào lớp 1 lúc 6 tuổi. Các trường tiểu học dạy từ lớp 1 đến lớp 6. Các trường trung học bao gồm từ lớp 7 đến lớp 11, 12, hoặc 13 tùy theo tỉnh. Từ đây học sinh có thể theo học cao đẳng , Cé gep (Cao đẳng phổ thông chuyên nghiệp) hay đại học.

1. Chương trình phổ thông (Primary and Secondary):

Bậc này tương tự như ở Việt Nam bắt buộc đối với các em có độ tuổi từ 6 đến 16 ( Lớp 1 đến Lớp 9 hoặc Lớp 10). Đào tạo phổ thông gồm 13 năm và được phân chia như sau:

Tiểu học:                Bắt đầu từ Nhà Trẻ/Mẫu Giáo đến Lớp 6 hoặc Lớp 7.

Trung học:             Từ Lớp 7 đến Lớp 10, hoặc Lớp 8 đến Lớp 10.

TH Phổ thông:      Gồm Lớp 11 và Lớp 12. 

2. Chương trình đào tạo nghề

Bạn có thể theo học các khóa dạy nghề tại các trường công lập thuộc Hệ Thống Giáo Dục Cao Ðẳng và Chuyên Nghiệp  hay tại các học viện tư. Bằng cấp của rất nhiều khóa học thuộc lĩnh vực dạy nghề giúp cho sinh viên được miễn trừ một số tín chỉ nếu họ muốn tiếp tục theo đuổi các chương trình ở bậc đại học. 

Chứng nhận (Certificate I – IV): Chứng nhận I: 3 đến 6 tháng; Chứng nhận II &III: 6 đến 12 tháng; Chứng nhận IV: 12 đến 18 tháng

Sau khi hoàn thành chứng nhận, các bạn có thể tìm kiếm một công việc phù hợp hoặc học lên chương trình Cao đẳng và Cao đẳng nâng cao để có thể học tiếp lên chương trình Đại học.

3. Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng :

Diploma:1 - 2 năm; Advanced Diploma: 2 – 2,5 năm

Sau khi hoàn thành bậc Cao Đẳng, các bạn có thể học chuyển tiếp lên chương trình cử    nhân tại các trường đại học có liên kết.

4. Sau đại học

Chương trình do các trường đại học tổ chức, kết hợp cả hai hình thức đào tạo tín chỉ và nghiên cứu, thường là hai năm đào tạo tại các trường đại học. Yêu cầu đầu vào của chương trình thạc sĩ là học sinh phải có bằng cử nhân hoặc bằng cử nhân danh dự. Một số trường đại học sẽ yêu cầu sinh viên phải có bằng GMAT cùng với kinh nghiệm làm việc để được xét tuyển nhập học.

5. Chương trình đào tạo nghề sau Đại học:

- Vocational Graduate Certificate: 6 tháng

- Vocational Graduate Diploma: 1 – 1,5 năm

- Chứng chỉ sau Đại học 

 Thời gian học từ 6 tháng đến 12 tháng. Chương trình đào tạo chứng chỉ sau đại học giúp phát triển kỹ năng cá nhân mà sinh viên đã có được trong chương trình cao đẳng, đại học, đồng thời nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên sâu, giúp học sinh sinh viên có thể áp dụng vào thực tế.

+ Bằng Thạc Sĩ 

Thời gian hoàn tất chương trình từ 1 đến 2 năm. Bằng Thạc sĩ tăng cường kỹ năng nghề và chuyên sâu. Đặc trưng của bằng Thạc sĩ là bạn phải hòan thành bài nghiên cứu hoặc học chương trình trên lớp hoặc kết hợp cả hai.

+ Bằng Tiến Sĩ (PhD)

Thời gian hoàn tất chương trình tiến sĩ là 3 năm.

Bằng Tiến sĩ là bằng cấp cao nhất do các trường Đại học Úc cấp. Dù là bằng cấp nghiên cứu, một vài chương trình cũng có thể có học chương trình trên lớp.

6. Chương trình học tiếng Anh: 

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của người Úc, vì thế du học sinh có thể học ngoại ngữ từ những người bản xứ trong và ngoài lớp học.  Các trường của Úc có rất nhiều khóa học tiếng Anh đa dạng với chương trình giảng dạy đổi mới. Các khóa học tiếng Anh chuyên sâu cho học sinh nước ngoài ở Úc được gọi là ELICOS. Thời gian học thường từ 5 đến 50 tuần học toàn thời gian. Học phí từ 220 – 410 AUD/tuần. Học sinh, sinh viên có thể nhập học vào các thứ 2 hàng tuần.