Úc có 39 trường đại học công lập và các trường đại học tư thục, đại học quốc tế. Dưới đây là danh sách các trường – phân theo Bang.

Thủ đô Canberra

 1. The Australian National University 
 2. University of Canberra 
 3. Australian Catholic University 

Bang New South Wales

 1. Charles Sturt University 
 2. Macquarie University 
 3. The University of Newcastle 
 4. The University of New England 
 5. The University of New South Wales 
 6. The University of Sydney 
 7. University of Technology Sydney 
 8. University of Western Sydney 
 9. University of Wollongong 

Northern Territory

 1. Charles Darwin University 

Queensland

 1. Bond University 
 2. Central Queensland University 
 3. Griffith University 
 4. James Cook University 
 5. Queensland University of Technology 
 6. The University of Queensland 
 7. University of Southern Queensland 
 8. University of the Sunshine Coast 
 9. Southern Cross University 

South Australia

 1. The University of Adelaide 
 2. Flinders University 
 3. University of South Australia 

Tasmania

 1. University of Tasmania 

Victoria

 1. Deakin University 
 2. La Trobe University 
 3. Monash University 
 4. Royal Melbourne Institute of Technology 
 5. Swinburne University of Technology 
 6. University of Ballarat 
 7. The University of Melbourne 
 8. Victoria University 

Western Australia

 1. Curtin University of Technology 
 2. Edith Cowan University 
 3. Murdoch University 
 4. The University of Western Australia 
 5. The University of Notre Dame