Apple Distinguished School là gì?

Apply Distinguished School là trung tâm lãnh đạo và giáo dục xuất sắc thể hiện tầm nhìn của Apple về việc học tập với công nghệ - một trong những trường sáng tạo nhất trên thế giới.

Apple hợp tác đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với 888 trường Đại học, Cao Đẳng ở 37 quốc gia trên thế giới

Tiêu chuẩn để đáp ứng Chương trình Apple Distinguished School:

  • Thiết lập chương trình "one-to-one program"

  • Sử dụng sáng tạo nền tảng Apple

  • Thành thạo sử dụng và giảng dạy với thiết bị iPad hoặc Macbook

  • Đội ngũ lãnh đạo cần đổi mới liên tục

Đại học Lynn được công nhận là Trường Xuất sắc của Apple cho năm học 2019–2022. Điều này đánh dấu lần thứ tư liên tiếp Apple Distinguished School công nhận Lynn về sự đổi mới trong học tập, giảng dạy và thành tích học tập.

 

 

Những lợi ích cho Sinh viên khi học tại Đại học Lynn:

  • Được sử dụng 100% thiết bị học tập do Apple trang bị như iPad, Macbook

  • Chương trình "Everyone Can Create" & "Everyone can Code" được miễn phí cho Sinh viên, Giảng viên tham gia để nâng cao & trao dồi kỹ năng học thuật, đổi mới & sáng tạo.

  • iPad-powered learning - là hệ sinh thái tích hợp giảng dạy & cung cấp tất cả tài liệu Học tập cho sinh viên qua iPad giúp Sinh viên tương tác hiệu quả với bạn học và giáo sư. Thêm vào đó, sinh viên có thể tiết kiệm tới 90% chi phí sách giáo khoa truyền thống với sách điện tử gốc.

  • Cung cấp Thiết bị iPad pro là một trong những chiến lược được đẩy mạnh vào năm 2025 để thu hút, nâng cao và mở rộng thông qua chương trình giảng dạy, công nghệ, không ngừng đổi mới, sáng tạo.

Học phí:

  • Chương trình Cử nhân khoảng $41,000/năm

  • Chương trình Thạc sỹ (MBA) khoảng $27,000/ toàn chương trình

Học bổng:

Lynn Merit reward: $10,000 - $22,000/năm học.