Xem: Danh sách các trường đại học New Zealand 

Có 8 trường đai học công lập đào tạo bậc cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ và có nhiều trường Polytechnics, cao đẳng tư thục khác đào tạo bậc học cử nhân, thạc sỹ- chủ yếu là thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Học sinh học tại NZ có bằng tốt nghiệp phổ thông – NCEA - có thể học thẳng vào năm thứ nhất của đại học.

Các học sinh quốc tế mà hệ thông trường phổ thông không tương thích với chương trình phổ thông 13 năm của NZ sẽ phải học dự bị đại học trước khi vào đại học.

Thông thường, bậc cử nhân- bachelor’s degree  – kéo dài 3 năm (trừ một số ngành học như y, dược, cơ khí…) và trong nhiều trường hợp, nếu học thêm 1 năm nữa (đối với học sinh xuất sắc) là đạt bằng cử nhân danh dự – Honours degree .

Bậc thạc sỹ tại NZ thường kéo dài 2 năm với sinh viên đã có bằng cử nhân và 1 năm với sinh viên đa có bằng cử nhân danh dự.

Tiến sỹ – doctoral degree  – là bậc học cao nhất và thường kéo dài 5 năm với sinh viên có bằng cử nhân và 3 năm với sinh viên có bằng thạc sỹ

 1. Các trường đại học công lập (08 trường)

 

Tên trường

Cơ sở đào tạo chính

Thành lập năm

 Auckland University of Technology 

CBD ,Auckland 

2000i 

 Lincoln University 

Lincoln 

1878

 Massey University 

Palmerston North 

1927

 University of Auckland 

CBD ,Auckland 

1883

 University of Canterbury 

Christchurch 

1873

 University of Otago 

Dunedin 

1869

 University of Waikato 

Hamilton 

1964

 Victoria University of  Wellington 

Wellington 

1897

 

2. Thứ hạng các trường đại học NZ trên thế giới

Theo QS World University Rankings 

 

Trường

2010

2011

2012

 Massey University 

302

329

308

 University of Auckland 

68

82

83

 University of Canterbury 

189

212

221

 University of Otago 

135

130

133

 University of Waikato 

316

357

374

 Victoria University of Wellington 

225

237

237

 Auckland University of Technology  [3] 

-

-

500

 

Tham khảo:

 Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết