Các trường cao đẳng tư thục Úc

Gồm:

  1. Các viện đào tạo tư thục
  2. CácCollege  phân theo bang:

-   Tại thủ đô Canbera;

-   Bang New South Wales

-   Bang Victoria

-   Bang South Australia

-   Bang Western Australia

-   Bang Tasmania

-   Bang Queesland

-   Khu vực lãnh thổ phía Bắc Úc