Các trường cao đẳng tại Mỹ

Xem: Danh sách các trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ

 Các trường cao đẳng Mỹ đào tạo các chương trình nghề và cấp:

  • Chứng chỉ nghề- đào tạo từ 3 – 6 – 9 tháng;
  • Bằng cao đẳng- đào tạo từ 1 – 2 năm;
  • Bằng cao đẳng nâng cao- đào tạo từ  1 – 2 năm;

Bằng Associate Degree – 2 năm, sinh viên học xong chương trình này có thể chuyển tiếp lên đại học.

 Có các loại trường:

  • Cao đẳng cộng đồng (community college), do nhà nước tài trợ về tài chính
  • Cao đẳng tư thục (college) do các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

 Sinh viên Việt Nam thường chọn học cao đẳng cộng đồng. Đặc điểm chung của các trường này là hoc phí rẻ do được tài trợ bởi chính phủ Mỹ, yêu cầu đầu vào thấp hơn so với các trường đại học và nhiều trường cao đẳng cộng đồng Mỹ nhận các học sinh hết lớp 11 tại Việt Nam vào học. Xem thêm thông tin về các trường cao đẳng cộng đồng tại đây, 

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ