Các trường Anh ngữ tại Philippines

Trường Anh ngữ HELP

Trường anh ngữ HELP được thành lập từ năm 1996, trường đào tạo khoảng 600 học viên mỗi...