Vương quốc Anh áp dụng cách thức xét duyệt visa dựa trên hệ thống thang điểm ( Points- Based System ) . Theo cách thức này , để được cấp visa sang Vương quốc Anh du học bạn cần phải  chứng mình rằng bạn được chấp nhận vào một khóa học tại một cơ sở đào tạo đã được cấp phép bởi Cục Biên giới Anh (UKBA) , bạn có đủ điều kiện tài chính để du học tại Vương quốc Anh , đồng thời cung cấp các thông tin nhận dạng cá nhân tại Sứ quán / Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam

Bạn có thể nộp hồ sơ xin Visa trước khi bạn dự định đến Vương quốc Anh 3 tháng . Mùa  xin visa thường từ tháng 5 tới tháng 9 do vậy bạn cần có sự chuẩn bị sớm 

Có hai loại visa cho sinh viên Việt Nam đăng ký học ở Vương quốc Anh:

1. Adult Student: Visa Sinh viên trưởng thành (Visa sinh viên thông thường): cho những sinh viên trên 16 tuổi

2. Child Student: Visa Sinh viên nhỏ tuổi: cho học sinh dưới 16 tuổi. Hãy lưu ý rằng các sinh viên 16 hoặc 17 tuổi có thể đăng ký visa Adult Student hoặc Child Student nếu có thư đồng ý của bố mẹ và việc này cần được sự đồng ý trước của nhà trường.

Để biết thêm thông tin về visa Child Student, truy cập trang web Cục quản lý biên giới Vương quốc Anh (UKBA) Đăng ký Visa sinh viên thông thường

 

 

Bạn cần đạt 40 điểm để có Visa Anh

Nếu như bạn muốn du học tại Vương quốc Anh trong khoảng thời gian hơn sáu tháng bạn phải vượt qua bản đánh giá dựa trên hệ thống thang điểm. Bạn phải đạt 40 điểm trước khi lên đường sang Vương quốc Anh – những điểm này bao gồm:

-  30 điểm cho thư hỗ trợ xin visa từ đơn vị bảo lãnh hợp pháp (trường tại Vương quốc Anh của bạn). Thư hỗ trợ xin visa sẽ bao gồm thông tin về trường, khóa học và tình hình tài chính gia đình. Danh sách các trường được cấp phép tuyển sinh quốc tế có thể xem trên trang web UKBA

-  10 điểm cho việc chứng minh các bạn có đủ tiền để trang trải học phí và chi phí sinh hoạt hàng tháng cho đến chín tháng. Bất kỳ sao kê ngân hàng nào cung cấp cũng phải thể hiện rằng các bạn đã có số tiền đó trong vòng ít nhất 28 ngày. Thư hỗ trợ xin visa là thư chấp nhận học chính thức từ trường Vương quốc Anh. Họ sẽ viết thư và gửi cho học sinh hoặc các bạn cũng có thể tìm hiểu xem thông tin gì cần thiết cho thư này trên trang web UKBA

Chứng minh tài chính cho khóa học bạn sẽ đạt thêm 10 điểm

Để đạt được 10 điểm học sinh phải chứng minh mình có những khoản tiền sau: 

-  Chín tháng hoặc ít hơn & Học tại London: Toàn bộ học phí + £800 mỗi tháng của khóa học, tối đa là chín tháng
-  Chín tháng hoặc ít hơn & Học ngoài London: Toàn bộ học phí + £600 mỗi tháng của khóa học, tối đa là chín tháng
-  Nhiều hơn chín tháng & Học tại London: Tiền học phí năm đầu + £7.200 để trang trải cho năm học đầu tiên ở Vương quốc Anh
-  Nhiều hơn chín tháng & Học ngoài London : Tiền học phí năm đầu + £5.400 để trang trải cho năm học đầu tiên ở Vương quốc Anh

Mẫu đơn xin visa sinh viên thông thường:

Các bạn có thể tải về mẫu đơn xin Visa sinh viên Thông thường và trợ giúp hoàn thành đơn trên trang web UKBA.  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/studyingintheuk/child-students/

Tìm thêm thông tin chi tiết về cách đăng ký xin Visa sinh viên Thông thường trên trang web của Đại sứ quán Anh ở Việt Nam.