Lý do nên theo học tại trường Đại học Sheffield Hallam

+Trường Đại học Sheffield Hallam sẽ mang đến những thay đổi đột phá trong sự nghiệp của bạn

+Làm nhiều hơn những gì bạn yêu thích: Đó là một phần yêu thích của bằng thạc sĩ – Nghiên cứu sâu hơn về môn học sinh viên đam mê,phát triển kỹ năng và ý tưởng của sinh viên

+ Nổi bật trong đám đông: Trường Đại học Sheffield Hallam sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng mềm giúp bạn luôn biết cách tận dụng nó trong công việc

+Tiếp cận nguồn tài chính và học bổng: Nếu bạn là sinh viên quốc tế,bạn có thể nhận được một học bổng lên tới £10,609 đầu vào tại trường

+Các chương trình học tại Sheffield Hallam có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của du học sinh

Chương trình đào tạo nổi bật bao gồm:

Architecture

Art and Design

Biosciences and Chemistry

Business and Management

Computing

Construction,Real Estate and Surveying

Digital Media

Engineering

English

Even Management

Film and Performance

Geography and Environment

Health and Social Care

Law

Psychology

Tourism and Hospitality

Yêu cầu đầu vào và chương trình English Pathway

Điểm IELTS hiện tại

Yêu cầu IELTS

Khóa học đề cử cho bạn

4.5 (tối thiểu 4.0 đối với tất cả các kỹ năng)

6.0

15 tuần

5.0 (tối thiểu 4.5 đối với tất cả các kỹ năng)

6.0

10 tuần

5.5 (tối thiểu 5.0 đối với tất cả các kỹ năng)

6.0

5 tuần

5.5 (tối thiểu 4.5 đối với tất cả các kỹ năng)

6.5

10 tuần

6.0 (tối thiểu 5.0 đối với tất cả các kỹ năng)

6.5

5 tuần

6.0 (tối thiểu 4.5 đối với tất cả các kỹ năng)

7.0

10 tuần

6.5 (tối thiểu 5.0 đối với tất cả các kỹ năng)

7.0

5 tuần

 

Học phí dành cho sinh viên quốc tế tại trường

Học phí từ £13,250 - £15,250/1năm