Ngày 21/02/2023, Bộ Giáo Dục – Chính phủ Úc đưa ra thông báo mới nhất về một số thay đổi về quyền làm việc cho sinh viên quốc tế sau khi hoàn thành chương trình học tại quốc gia này.

Từ 01/07/2023, sinh viên quốc tế tốt nghiệp chương trình giáo dục bậc cao, có bằng cấp đủ điều kiện (được chọn trong các lĩnh vực thiếu hụt đã được xác minh – select degrees that are in areas of verified skill shortage) sẽ được cấp thêm hai năm quyền làm việc sau khi học. Cụ thể, quyền làm việc sau khi học đối với một số bằng cấp trong các lĩnh vực thiếu hụt kỹ năng đã được xác minh sẽ được tăng lên từ:

  • Hai năm đến bốn năm đối với một số bằng Cử nhân
  • Ba năm đến năm năm đối với các bằng Thạc sĩ được chọn
  • Bốn năm đến sáu năm cho tất cả các bằng cấp tiến sĩ.

Việc gia hạn này sẽ mang lại cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp đại học đủ điều kiện thêm 2 năm đối với thị thực Tốt nghiệp Tạm thời – Temporary Graduate Visa (subclass 485). Phần thời gian mở rộng này sẽ được thêm vào Thị thực tốt nghiệp tạm thời (485) cho sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện; hoặc cho phép nộp đơn xin thị thực mới cho những sinh viên đủ điều kiện đã có Thị thực tốt nghiệp tạm thời và sẽ tìm kiếm thêm hai năm nữa.

Việc gia hạn này sẽ được tính thêm vào quyền làm việc thêm một đến hai năm hiện có cho những sinh viên đủ điều kiện học tập, sống và làm việc trong các khu vực lân cận – regional areas.

Dưới đây là danh sách các ngành nghề đủ điều kiện để gia hạn quyền làm việc sau khi học (Các nghề được xác định từ Danh sách ưu tiên kỹ năng năm 2022).

 

 

 

 

Trong đó, danh sách nghề nghiệp yêu cầu trình độ Kỹ năng nghề Bậc 1 – Skill level 1 theo mức độ nhu cầu mạnh và trung bình theo Danh sách Kỹ năng Ưu tiên năm 2022, được điều chỉnh bằng quy trình xác thực thủ công – manual validation process.

Xếp hạng 'S' của Thị trường Lao động thể hiện sự thiếu hụt kỹ năng được xác định ở cấp quốc gia. Trong khi xếp hạng 'R' chỉ xác định sự thiếu hụt cụ thể cho các khu vực regional.