Malaysia là quốc đảo nằm ở phía đông Nam, gồm 13 bang và 3 khu vực lãnh thổ, tổng diên tích 329,847 m2.

 

Tham khảo:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ .