Thông tin chung về Hà Lan

Hà Lan bao gồm 12 tỉnh phía Tây Bắc châu Âu và 3 đảo vùng Caribbean.

 

Tham khảo:

  1. Tên gọi
  2.  Địa lý
  3. Chính trị
  4.  Lịch sử
  5.  Dân cư
  6. Giáo dục
  7. Tôn giáo
  8.  Kinh tế
  9.  Văn hóa

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ