Hình ảnh bạn Tuấn Anh tại trường George Harvey CI - Toronto school District. Trước khi sang Canada du học Tuấn Anh là một học sinh học rất giỏi tại Hải Phòng- Việt Nam. Chúc cho em luôn mạnh mẽ và tự tin tại đất nước Canada xinh đẹp và chúc em đạt nhiều kết quả cao trong học tập.