Hệ thống giáo dục tại Singapore chia làm 4 bậc: Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở, Dự bị đại học và Đại học; trong đó lại chia ra thành 10 loại hình trường bao gồm: Trường Mẫu giáo, Trường Tiểu học, Trường Trung học/Dự bị đại học, Các trường Cao đẳng Polytechnics, Các Viện giáo dục kỹ thuật (Institute of Technical Education - ITE), Các trường Đại học, các Học viện Nghệ thuật Tư thục, các  Đại học quốc tế tại Singapore , Các trường Tư thục, Các trường Quốc tế khác.

I . Hệ thống giáo dục mầm non

Chương trình giáo dục mầm non còn được gọi với các tên khác như  là nhà trẻ, mẫu giáo và các trung tâm chăm sóc trẻ em. Chương trình giáo dục mầm non kéo dài 3 năm cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Hệ thống nhà trẻ ở Singapore được tài trợ bởi các tổ chức doanh nhân và xã hội và đăng ký với Bộ Giáo dục.

 

II . Trường tiểu học

Trẻ em Singapore phải trải qua 6 năm học tiểu học bao gồm 4 năm học cơ bản từ lớp 1 đến lớp 4 và 2 năm định hướng là từ lớp 5 đến lớp 6 . Ở những năm học cơ bản,  các khoá học chính bao gồm tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ, toán học, cùng với những môn học phụ như  là âm nhạc và nghệ thuật thể dục và xã hội. Bắt đầu từ năm thứ 3 sẽ có thêm các môn khoa học. Cuối lớp 6 học sinh sẽ tham dự kỳ thi vượt cấp (PSLE) .

III . Trường trung học

Các trường trung học tại Singapore có thể là được chính phủ chi phí, hỗ trợ hay tồn tại độc lập. Học sinh học 4 hoặc 5 năm giáo dục trung học theo các khoá học đặc biệt, cấp tốc hoặc bình thường . Học sinh theo các khóa học bình thường có thể lựa chọn khối cơ bản hoặc khối kỹ thuật, cả hai đều nhằm chuẩn bị cho học sinh thi lấy chứng chỉ chung Singapore.

IV. Các trường phổ thông cơ sở

Các trường phổ thông cơ sở tại Singapore được nhà nước tài trợ, trợ giúp hoặc có thể hoạt động độc lập. Học sinh phải học từ 4 đến 5 năm ở chương trình phổ thông cơ sở dưới 2 hệ: hệ đặc biệt (Special), cấp tốc (Express) hoặc hệ bình thường (Normal). Học sinh theo học hệ bình thường có thể học chương trình văn hóa hay chuyên ngành kỹ thuật.

Chương trình giáo dục phổ thông cơ sở bao gồm các môn Anh ngữ, tiếng bản xứ, toán, khoa học và nhân văn. Vào năm thứ 3 bậc phổ thông cơ sở, các em học sinh chọn môn phụ cho mình tùy thuộc vào phân ban các em học như nghệ thuật, khoa học, thương mại hay chuyên ngành kỹ thuật.

V. Học dự bị đại học

Sau khi hoàn thành kì thi chứng chỉ tại trường phổ thông cơ sở, sinh viên có thể nộp đơn vào các trường gọi là “Junior College” cho một khoá học 2 năm hoặc các viện học tập trung cho một khoá học 3 năm dự bị đại học. Chương trình gồm hai môn bắt buộc: Viết luận đại cương và tiếng mẹ đẻ, và tối đa 4 chứng chỉ chung Singapore - Cambridge của bậc giáo dục GCE “A” (A – “Advance”) từ các môn nghệ thuật, khoa học, hoặc thương mại. Cuối một khoá dự bị đại học sinh viên phải thi lấy chứng chỉ GCE ’A’.

VI. Hệ Cao đẳng – Đại học

Singapore chỉ có 5 trường Cao đẳng và 5 trường Đại học Công lập. Vì vậy, yêu cầu đầu vào của các trường Cao đẳng và Đại học Công lập Singapore rất cao, đòi hỏi sinh viên phải có thành tích học tập tốt và  tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa cũng như các hoạt động xã hội.Tuy nhiên, sinh viên tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng và Đại học Công lập của Singapore luôn được các nhà tuyển dụng chào đón. Khi nhìn vào tấm bằng bạn tốt nghiệp từ các trường Công lập họ sẽ biết năng lực của bạn như thế nào. Sinh viên quốc tế  tốt nghiệp từ các trường Cao đẳng, Đại học Công lập sẽ mang lại cơ hội định cư tại Singapore một cách dễ dàng và chính thống.

VII. Các trường quốc tế

Singapore có một số trường quốc tế cho phép sinh viên nước ngoài và những người định cư lâu dài đăng ký học. Một số trường có những yêu cầu bắt buộc cho việc nhập học, chẳng hạn như khả năng ngoại ngữ và quốc tịch. Tại mỗi trường đều có những tiêu chí và yêu cầu khác nhau.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ