Malaysia là không chỉ là đất nước thanh bình, cuộc sống hài hòa, có tỉ lệ thu nhập cao, năng suất kinh tế cao, mà cũng còn là một trung tâm giáo dục xuất sắc.

Giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Liên bang Malaysia, và luôn được chú trọng đầu tư để trở thành nền giáo dục chất lượng và uy tín dành cho tất cả sinh viên không chỉ ở Malaysia mà còn sinh viên quốc tế.

Nhìn chung, hệ thống giáo dục quốc gia được chia thành 2 cấp: giáo dục đại học và giáo dục trước đại học. Và mỗi cấp sẽ do một cơ quan chức năng quản lý riêng, như giáo dục trước đại học (từ mẫu giáo đến THPT và giáo dục sư phạm) được quản lý bởi Bộ Giáo dục (MOE), trong khi đó giáo dục đại học hoặc sau đại học được quản lý bởi Bộ giáo dục Nâng cao (MOHE).

Giáo dục tiểu học và trung học

Tổng cộng 11 năm học miễn phí cho cấp học này:  Giáo dục tiểu học (6 năm) và trung học (5 năm bao gồm 3 năm Trung học cơ cở và 2 năm Trung học phổ thông),

Độ tuổi nhập học của giáo dục tiểu học là 7 tuổi. Trẻ em từ 7-12 tuổi bắt buộc phải đến trường. Học sinh phải tham dự kì thi tốt nghiệp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

 Giáo dục sau Trung học

Sau khi hoàn thành bậc Trung học, học sinh có thể chọn học 1-2 năm cho giáo dục sau Trung học. Đây là khóa học chuẩn bị vào đại học. Tóm lại, 12 năm học Trung học như là một yêu cầu cơ bản để vào năm nhất của khóa học Đại học.

 Giáo dục đại học

Ở bậc Đại học, tổ chức giáo dục Đại học cung cấp những khóa học để lấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bằng cấp độ 1 và bằng Đại học và sau Đại học (ở lĩnh vực học thuật và chuyên môn). Một khóa học cử nhân kéo dài 3 năm và những khóa này được cung cấp bởi trường công hoặc trường tư, điều mà rất thu hút đến sinh viên quốc tế.

 Nhà cung cấp dịch vụ giáo dục Đại học gồm 2 nhóm chính:

•  Cơ sở giáo dục đại học công (Chính phủ tài trợ): trường đại học công, trường cao đẳng, trường cao đẳng cộng đồng và cơ sở đào tạo giáo viên.

•  Cơ sở giáo dục đại học tư (tư nhân tài trợ- PHEIS): trường đại học tư, trường cao đẳng tư, trường nước ngoài.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ