Giáo dục phổ cập bắt buộc dành cho tất cả trẻ em cho tới 16 tuổi. Hệ thống giáo dục của Vương Quốc Anh bao gồm hai hệ thống riêng biệt nhưng tương thích với nhau: một hệ thống được sử dụng tại nước Anh (England), xứ Wales và Bắc Ailen (Northern Ireland), trong khi hệ thống thứ hai được sử dụng tại Scotland. Tuy nhiên, cả hai hệ thống đều rất linh hoạt và cho phép sinh viên chuyển đổi giữa các chương trình học hoặc chuyển đổi giữa hai hệ thống, cũng như cho phép sinh viên đạt được văn bằng của mình bằng nhiều lộ trình khác nhau.

I. Bậc tiểu học và trung học cơ sở: 

Học sinh có thể chọn học tiểu học và trung học cơ sở tại các trường công lập, các trường tư thục hoặc trường nội trú. Giáo trình dành cho học sinh dưới 16 tuổi là giáo trình chuẩn toàn quốc gồm nhiều môn, bao gồm hai môn bắt buộc là tiếng Anh và toán. Các học sinh theo học chương trình tại Anh, Bắc Ireland hoặc xứ Wales sẽ thi chứng chỉ GCSE.Trong khi đó, học sinh trung học cơ sở tại Scotland sẽ thi Standard Grades cho các môn tự chọn.

II. Bậc trung học và tiền đại học (A Levels): 

Từ bậc học này, học sinh sẽ bắt đầu học theo các ngành như khoa học, nghệ thuật, kinh doanh, xã hội nhân văn, v.v… hoặc các chuyên ngành như y khoa, kỹ thuật, du lịch …Tại 3 nước: Anh, Bắc Ireland và xứ Wales, học sinh kết thúc chương trình tiền đại học bằng kỳ thi kết thúc AS-levels hoặc A-levels. Tại Scotland, học sinh sẽ thi lấy chứng chỉ Higher hoặc Advanced Higher. Học sinh sẽ nộp kết quả những kỳ thi này để được xét tuyển vào các trường đại học tại Vương quốc Anh hoặc tại các nước khác trên thế giới.

III. Giáo dục Đại học

Các chương trình đại học thường được giảng dạy tại các trường đại học và học viện. Hầu hết thời gian của các chương trình đại học là 3 năm, ngoại trừ tại Scotland các chường trình này kéo dài 4 năm. Các chương trình đại học có bao gồm thực tập tại các doanh nghiệp thường kéo dài thêm 1 năm và được biết đến như những khóa học xen kẽ thực tập (sandwich courses). Thời gian của các khóa học về y khoa, dược khoa và kiến trúc dài hơn và thường là 5 năm.

Sinh viên tại Anh thường hoàn tất bậc tiểu học và trung học từ 5 đến 18 tuổi vì vậy đối với sinh viên bản địa, học sinh bản địa thường học 13 năm bậc phổ thông. Tuy nhiên, các sinh viên quốc tế chỉ học phổ thông hệ 12 năm. Chính vì sự khác biệt này nên hầu hết các trường đại học Anh quốc yêu cầu sinh viên quốc tế học thêm một năm dự bị đại học trước khi chính thức vào học bậc đại học. 

Một số trường đại học ngoại lệ chấp nhận học sinh tốt nghiệp lớp 12 vào học thẳng năm thứ nhất đại học. Do vậy, nếu bạn đã tốt nghiệp lớp 12 và mong muốn du học cấp Đại học tại Anh Quốc, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với các chuyên viên của Sao Viet A&T để được tư vấn.

IV. Bậc sau đại học : 

Chương trình Thạc sĩ học theo tín chỉ ở Anh hầu hết có thời gian là 1 năm. Đây chính là một ưu thế của Vương quốc Anh xét về chi phí học tập đối với sinh viên quốc tế. Chương trình Thạc sĩ nghiên cứu có thể kéo dài 2 đến 3 năm. Ngoài ra, tại Vương quốc Anh còn có chương trình đào tạo Cử nhân kết hợp Thạc sĩ, giúp sinh viên hoàn tất chương trình nhận được cả văn bằng Cử nhân và Thạc sĩ. 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.