Sao Việt xin giới thiệu Chương trình định cư Mỹ diện EB3 (viết tắt của Employment-Based Third Category) được chính phủ Mỹ thông qua vào năm 1990 chính là cơ hội và là con đường ngắn nhất dành cho những người khao khát cống hiến được làm việc và sinh sống tại đất nước này.

Chương trình nhằm cung cấp diện lao động cho nước Mỹ tại những khu vực mà số lượng lao động người bản xứ không đủ đáp ứng, đối tượng tham gia gồm: chuyên gia, lao động lành nghề, lao động phổ thông, cử nhân Đại học. Dựa trên bảo lãnh của nhà tuyển dụng, các đối tượng tham gia đều được cấp Thẻ thường trú nhân (hay còn gọi là Thẻ Xanh) vĩnh viễn.


 

Diện EB3 gồm:

  • Diện EB3 – Professional: cấp cho cá nhân có bằng Cử nhân trở lên, đương đơn cần được nhà tuyển dụng tại Mỹ bảo lãnh công việc đúng với chuyên ngành đã học
  • Diện EB3 Skilled Workers: cấp cho cá nhận có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc hoặc tham gia các khóa đào tạo

Đối tượng tham gia định cư Mỹ diện EB3 được giải thích cụ thể như sau:

-“Chuyên gia”: là những người lao động có ít nhất 1 bằng Đại học Mỹ hoặc bằng cấp tương đương ở nước ngoài, có chuyên môn

-“Lao động lành nghề”: là những người lao động có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc và không phải thuộc đối tượng làm việc theo thời vụ/tạm thời

-“Lao động phổ thông”: là những người lao động tay chân, không xác định rõ công việc. Diện này cần kèm theo chứng nhận lao động cá nhân

Thời gian xét duyệt:

- Từ 9-12 tháng đối với các hồ sơ có tay nghề

- Từ 15-25 tháng đối với các hồ sơ chưa có tay nghề công việc ứng tuyển.

Một số ngành nghề thuộc chương trình định cư Mỹ diện EB3 đang tuyển và những yêu cầu đầu vào cơ bản:

1. Healthcare & Nursing
- Ngành nghề điều dưỡng: yêu cầu TOEFL tối thiểu: 83-100 hoặc IELTS 6.5 - 7.0 (không band nào dưới 6.0) và đã có chứng chỉ/bằng cấp liên quan
- Ngành điều dưỡng không chuyên: yêu cầu TOEFL tối thiểu 70 hoặc IELTS 6.0 và bằng tốt nghiệp cấp 3

2. Education and Student Services
- Ngành nghề giáo dục: yêu cầu TOEFL tối thiểu: 70-100 hoặc IELTS 6.0 - 7.0 và bằng Đại học chuyên ngành liên quan
- Ngành giáo dục không chuyên: yêu cầu TOEFL tối thiểu 70 hoặc IELTS 6.0 và bằng tốt nghiệp cấp 3

3. STEM: yêu cầu TOEFL tối thiểu: 70-100 hoặc IELTS 6.0-7.0 và bằng Đại học chuyên ngành liên quan

4. Accounting & Business: yêu cầu TOEFL tối thiểu 70 hoặc IELTS 6.0 và bằng Đại học chuyên ngành liên quan

5. Hospitality & Food Services: yêu cầu bằng tốt nghiệp cấp 3 và thành thạo tiếng Anh (mức độ thành thạo tùy theo yêu cầu của nhà tuyển dụng)

6. Trades & Industrial: yêu cầu có chứng nhận về ngành nghề liên quan và thành thạo tiếng Anh (mức độ thành thạo tùy theo yêu cầu của nhà tuyển dụng)