Ngày 14/04/2021, Bộ Di trú Canada vừa công bố một chương trình định cư dễ bất ngờ để nhận đủ chỉ tiêu 401.000 người trở thành thường trú nhân trong năm 2021.

Chính sách hỗ trợ mới này hướng đến các bạn du học sinh đã tốt nghiệp tại Canada, đã có PGWP và hiện đang đi làm ở Canada. Các điều kiện sau là bắt buộc cho chính sách hỗ trợ mới này:

✅ Đã tốt nghiệp tại các trường DLI ở Canada bao gồm:

  • Các trường công như là college/ trade/technical school, university hoặc là Quebec CEGEP
  • Trường tư tại Quebec mà được quản lí như các trường công ở Quebec
  • Trường tư và công ở Quebec cung cấp chương trình ít nhất là 900 giờ bao gồm DVS và AVS
  • Trường tư được phép cấp bằng đại học (degree) theo luật pháp được công nhận của tỉnh bang

✅ Đã tốt nghiệp các bằng như sau:

  • Bằng cấp (associate, bachelor, master, hoặc là doctorate) mà có thời gian học ít nhất là 8 tháng
  • Bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ hoặc attestation bạn đã đạt được liên quan đến lao động tay nghề
  • Điều kiện dành cho bằng diploma, certificate, attestation:

     - Đối với diploma/certificate/attestation, mỗi chương trình phải ít nhất là 8 tháng và tổng thời gian học phải là 2 năm (hoặc 16 tháng liên tục)

     - Đối với chương trình DVS và AVS, mỗi chương trình phải ít nhât là 900 giờ học và tổng thời gian học là 1800 giờ (khi cộng dồn số giờ thì chương trình AVS có thể được tính ít hơn 900 giờ)

     - Tất cả các bằng cấp phải tốt nghiệp sau tháng 1/ 2017

✅ Bạn phải trong tình trạng học tập hợp pháp tại Canada trong suốt thời gian học

✅ Đang đi làm ở Canada và có giấy phép đi làm. Self-employed sẽ không được tính, trừ khi bạn làm việc như một bác sĩ có làm việc với health authority.

✅ Phải đạt được ít nhất tiếng anh là CLB 5 – tương đương IELTS 5.0

✅ Đang ở Canada hợp pháp

✅ Có ý định sinh sống tại một tỉnh bang ngoài Quebec

📆 Thời gian nộp hồ sơ: từ 06/05/2021 tới 06/11/2021