Giáo dục trung học/dự bị Đại học

Trung học phổ thông: 16- 18 hoặc 19 tuổi.

Thời gian học: 2 - 3 năm. Học sinh sau khi có bằng GCE’O’ có thể lựa chọn việc học một trường Trung học

( 2 năm)  hoặc Dự bị Đại học (3 năm).

Chương trình: Tiếng Anh và tiếng bản xứ là 2 môn bắt buộc. Ngoài ra, tùy theo việc thi Đại học, học sinh sẽ được chuẩn bị tối đa để thi lấy bằng GCE’A’.

Học phí tại các trường phổ thông công lập khoảng $1,000- $3,000/ năm học, học phí tại các trường tư thục khoảng $7,000- $20,000 năm học, chi phí sinh hoạt tại Singapore khoảng $10,000- $18,000/ năm cho các du học sinh dưới 18 tuổi và cần người bảo trợ, ở KTX hoặc Home stay.

Tất cả các tường công và tư, quốc tế tại Singapore đều phải đăng kí với Bộ giáo dục và đào tạo. Tiếng Anh là ngôn ngữ được giảng dạy ở các tường công lập, ngoại trừ các môn học ngoại ngữ hoặc tiếng mẹ đẻ. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất, chính thống tại Singapore.

Danh sách một vài trường phổ thông chuyên Singapore:

 • Anglo-Chinese School (Primary),
 • Catholic High School (Primary),
 • Henry Park Primary School,
 • Nan Hua Primary School,
 • Nanyang Primary School,
 • Rosyth School,
 • Tao Nan School,
 • St. Hilda’s Primary School,
 • Raffles Girls’ Primary School.

 Một vài trường quốc tế Singapore

 • Anglo-Chinese School (International),
 • Hwa Chong International School
 • SJI International School

Các trường trung học của Singapore có một số lượng chỗ nhất định cho học sinh nước ngoài tùy thuộc vào tình hình của từng trường. Vì hầu hết các trường trung học công lập Singapore đều có số lượng tuyển sinh sinh viên quốc tế nhất định mỗi năm, do vậy sinh viên quốc tế muốn đăng ký tại trường trung học Công lập sẽ tùy thuộc vào số lượng tuyển sinh của trường. Chương trình học ở bậc phổ thông của Singapore nổi danh trên thế giới về khả năng phát triển cho học sinh lối tư duy sâu và các kỹ năng trí tuệ. Học sinh nước ngoài được chấp nhận theo học chương trình phổ thông cơ sở tùy thuộc vào chỗ trống của các trường.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ .