Các trường đại học tại Singapore đào tao các chương trình cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ…Có 3 loại trường đại học :

Đại học công lập : Đại học Kỹ thuật Nanyang và Đại học Quốc gia Singapore là những trường đại học công lập và hiện có hơn 20,000 sinh viên theo học, cung cấp các chương trình bậc Đại học và sau Đại học. Các trường này đều có những cơ sở phục vụ việc nghiên cứu.

Đại học tư thục: Đại học Quản lý Singapore là trường tư thục được tài trợ bởi công quỹ, tập trung chuyên môn vào các khoá học kinh doanh và quản lý. Về tuyển sinh, trong khi việc xin học tại các trường đại học công lập Singapore khá khó khăn, phải thi đầu vào, thì việc tuyển sinh vào các trường đại học tư thục và quốc tế tại Singapore khá dễ dàng, dựa trên việc xét kết quả học tập của các bậc học trước đó. Vì vậy, sinh viên Việt Nam có xu hướng chọn các trường tư thục và quốc tế vì tính linh hoạt trong tuyển sinh đầu vào và cũng vì các cơ hội khác như: chuyển tiếp sang học tại các nước thứ 3, bằng cấp quốc tế…

Đại học quốc tế: Ngoài các trường quốc nội, còn có một số các trường đại học của Úc, Mỹ, Canada và châu Âu đặt chi nhánh hoặc có hợp tác với các trường quốc nội. Các trường này cung cấp cho sinh viên Singapore và trong khu vực các khoá học quốc tế với chi phí thấp hơn so với việc du học tại nước đó với chi phí sống cao hơn.

Các Học viện tư thục: Có rất nhiều học viện tư thục tự chủ tài chính bao gồm 2 học viện nghệ thuật và rất nhiều trường Thương mại, Công nghệ thông tin, Mỹ thuật và Ngôn ngữ học.

Tên một số trường đại học tiêu biểu:

James Cook University Singapore

University of Nevada Las Vegas Singapore

Curtin University Singapore

The University of Adelaide, Ngee Ann – Adelaide Education Centre Pte Ltd

Temple University Singapore

Cardiff Metropolitan University: Asia Campus

Queen Margaret University, Edinburgh: Asia Campus

Các viện đào tạo nước ngoài tại Singapore

INSEAD Asia Campus

S P Jain Center of Management, Singapore Campus

DigiPen Institute of Technology Singapore

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ .