Các trường đại học tại Nhật Bản thì chia làm hai loại: trường công lập và dân lập. Trường đại học công lập thì có học phí thấp hơn trường dân lập nên được nhiều người lựa chọn thi vào, do đó việc thi cử vào những trường đại học công lập thì khó khăn hơn nhiều.

Thực tế là không có một hệ thống xếp hạng chính thức các trường Đại học ở Nhật. Có nhiều tổ chức tại Nhật tự xây dựng hệ thống đánh giá riêng của mình, và do những tiêu chí đánh giá được xây dựng khác nhau nên kết quả xếp hạng của các tổ chức cũng có sự khác biệt. Trong số những đánh giá xếp hạng các trường Đại học ở Nhật, có thể nói đánh giá xếp hạng của Sapix Yozemi Group và Toshin là được biết đến nhiều nhất.

Bài viết xin giới thiệu qua về kết quả xếp hạng của các trường Đại học ở Nhật do Sapix Yozemi Group thực hiện Bài viết xin giới thiệu qua về kết quả xếp hạng của các trường Đại học ở Nhật do Sapix Yozemi Group thực hiện dựa trên độ khó, tỉ lệ chọi của kỳ thi đầu vào Đại học.

Danh sách xếp hạng các trường Đại học tại Nhật 

 

  Đại học công lập Đại học tư thục
Ngành Kinh tế, Thương mại, Quản trị Kinh doanh
1 ĐH Tokyo ĐH Waseda
2 ĐH Hitotsu-Bashi ĐH Keio
3 ĐH Osaka ĐH Sophia
4 ĐH Kyoto ĐH Meiji
5 ĐH Tsukuba ĐH Rikkyo
6 ĐH Kyushu ĐH Doshisha
7 ĐH Tohoku ĐH Aoyama Gakuin
8 ĐH Quốc lập Yokohama ĐH Gakushuin
9 ĐH Nagoya ĐH Chuo
10 ĐH Kobe ĐH Ritsumei

Ngành KHXH & NV, Văn, Sư phạm, Ngoại ngữ

1 ĐH Tokyo International Christian University
2 ĐH Kyoto ĐH Keio
3 ĐH Hitotsu-Bashi ĐH Sophia
4 ĐH Osaka ĐH Waseda
5 ĐH Tsukuba ĐH Ritsumei
6 ĐH Tsuru ĐH Rikkyo
7 ĐH Kobe ĐH Doshisha
8 Tokyo University of Foreign Studies ĐH Chuo
9 ĐH Yokohama City ĐH Hosei
10 ĐH Nagoya Kwansei Gakuin University

Ngành Khoa học Tự nhiên, Công nghệ

1 ĐH Tokyo ĐH Waseda
2 ĐH Kyoto ĐH Keio
3 Tokyo Institute of Technology International Christian University
4 ĐH Kyushu ĐH Sophia
5 ĐH Tohoku Tokyo University of Science
6 ĐH Osaka ĐH Doshisha
7 ĐH Ochanomizu ĐH Ritsumei
8 ĐH Nagoya Kwansei Gakuin University
9 ĐH Kobe Tsuda College
10 ĐH Tsukuba ĐH Meiji
 

 

​Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ