Thời gian học cao đẳng thường là 2 năm, nhưng cũng có những ngành 3 năm như y tá, hộ ly. Các trường đại học của Nhật bản lấy trọng tâm là nghiên cứu học thuật, lý luận, còn các trường cao đẳng chủ yếu đào tạo kỹ năng ứng dụng trong thực tế. trong hệ cao đẳng 1/3 là trường nữ. Các khoa nhân văn, gia chánh, sư phạm, xã hội chiếm hơn một nửa. . Những sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng phải đạt đầy đủ 62 đơn vị học trình trở lên đối với khóa Cao đẳng 2 năm và 93 đơn vị học trình trở lên đối với khóa Cao đẳng 3 năm.

Muốn vào các trường Cao đẳng của Nhật Bản phải đáp ứng một trong những điều kiện sau:
1.    Hoàn thành 12 năm học phổ thông ở nước sở tại hoặc những người đã hoàn thành xong bậc trung học phổ thông của những trường quốc tế tại Nhật Bản, và đủ 18 tuổi.
2.    Theo Bộ Giáo Dục và Khoa Học, những sinh viên đến từ những nước có chế độ học phổ thông 10 hay 11 năm thì phải theo học “Khóa dự bị đại học”, và đủ 18 tuổi.
3.    Những người đã đỗ ở kỳ thi năng lực tại nước sở tại tương đương với “ Kỳ thi năng lực tốt nghiệp bậc phổ thông” của Nhật Bản.
4.    Những người đã tốt nghiệp phổ thông trung học hoặc có học lực cao hơn, theo điều tra tư cách nhập học của các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp và đủ 18 tuổi.

​Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ